Her kan du lese deg opp på de siste artiklene som er publisert på nettsiden.

Nyhetsarkiv

17.mai arrangementer i Audnedal

Det kan nå søkes om å arrangere 17.mai 2020. 

Utlysning av midler for inkludering av barn og unge

Både frivillige aktører (som f.eks. lag og foreninger), private aktører og offentlige instanser kan søke. 

Vedlikehold av vannledningsnettet i Åsen.

Audnedal kommune vil i torsdag 07.11.2019 ca. kl. 11-16 utføre vedlikehold på vannledningsnettet.

Dette vil berøre alle abonnenter på Åsen med kommunalt vann. Arbeidene vil føre til stengt vann.

Rådhuset endrer seg

Ny respepsjonsdesk er bare en av mange endringer på rådhuset på Konsmo i disse dager. Det står litt på hodet, og mange av våre ansatte er allerede flyttet til Lyngdal,samt at nye er innkvartert.

Vi anbefaler at du slår på tråden, ringer, telefonerer eller kanskje sender en epost før du møter på rådhuset de neste ukene . Så slipper du unødvendig bomtur.

38 28 20 00

 

Lyngdal kommunes profilmanual 2020

Det er utarbeidet ny grafisk profil for den nye kommunen. Denne kan nå tas i bruk, og er tilgjengelig via hjemmesiden.

Men før du klikker deg inn i portalen for å laste ned maler og grafiske elementer, vil vi presisere noen premisser for bruk.

Dette er jo da profilmanual for NY kommune. Da ligger det i sakens natur at dokumentmaler mv. kun skal benyttes når innholdet rent faktisk handler om drift av ny kommune fra 1. januar 2020.

For det som gjelder sammenslåingsprosessen skal fortsatt nye Lyngdals grafiske profil benyttes. Altså denne:

 

Litt om praktisk bruk:

Profilmanualens grensesnitt har en menystruktur som er enkel å navigere i. For de fleste ansatte vil nok bruken i all hovedsak begrense seg til nedlast av PP-mal, dokumentmal og designelementer. Ønsker du å benytte deg av det siste, altså designelementer, som dekor i eksempelvis dokumenter, må ønsket fil først hentes ned og mellomlagres før den kan lastes inn i dokumentet du jobber med.

Av Office-maler er det kun nevnte dokumentmal og PP-malen som kan lastes ned fra manualen. Andre merkantile maler, eksempelvis brevmal, hentes fra saksbehandlingssystemet (ePhorte / Elements). Det er ikke tillatt å rigge til egne Word-maler eller annet grafisk oppsett som ikke er forankret i profilmanualen.

Epostsignaturer med ny grafisk profil vil bli satt opp ved overgangen til ny kommune. Dette er ikke noe den enkelte skal styre med selv.

Under menypunktet «Profilen i bruk», og undermenyen merkantilt, ses blant annet oppsett på konvolutt. Når trykksaker til bruk for ny kommune bestilles. Eksempelvis konvolutter, bes det om at korrektur fra trykkeri også sendes arbeidsgruppen for grafisk profil før en ordre effektueres. Kontaktperson her er Rune Hauan.

Media laster selv ned de nye annonsemalene fra manualen, og vil ha disse tilgjengelig i sine egne systemer. Når annonser bestilles er det kun annonseteksten som sendes til avisene. 

Når det gjelder spørsmål om skilting på bygg, endring av dekor på biler mv., og eventuell dekning av utgifter til dette, ta kontakt med prosjektleder Ann Karin Fuglestad.

Det viktigste er nå på plass i profilmanualen. Og det vil bli fylt på med flere ting etterhvert. Men er det likevel noe du nå umiddelbart savner eller skulle ønske var annerledes, så nøl ikke med å si ifra. Ta da kontakt med Rune Hauan.

Her finner du profilmanualen:

Lenke: https://www.profilmanualen.no/lyngdalkommune

Eller skriv profilmanual i søkefeltet på hjemmesiden.

Lykke til med bruken av profilmanualen!

For arbeidsgruppen

Ole Aa. Brattfjord

 

Arbeidsgruppen har vært Torhild Birkeland, Rune Hauan, Janne Reiersen Risnes og Ole Aa. Brattfjord.

Valgresultat kommunestyret 2019-2023

Her ser du hvilke 35 folkevalgte som i de neste fire årene tar plass i Lyngdal kommunestyre fra 17.oktober 2019. Vi blir ikke en del av Lyngdal før 1.1.2020, så dagens kommunestrye med ordfører Reidun Bakken sørger fortsatt for drift og avvikling av Audnedal kommune fram til nyttår. 

STATUS INVESTERINGSTILTAK FRILUFTSLIV

Arbeidet med investeringstiltakene for friluftsliv er i full gang, og vi kan gi dere en statusoppdatering i dag.

Søk om næringsmidler

Det kan søkes om tilskudd fortløpende gjennom året, og første bevilgningsmøte er 1.november Den årlige rammen er på 350.000 kr.
Det er utarbeidet en oversikt over hva som skal med i søknaden. Denne oversikten må brukes ved søknad. (se også punkt 3)
Søknaden sendes direkte til Audnedal Næringsforum ved leder.

Vi søker etter renholdere

Ved enhet tekniske tjenester har vi behov for tilkallingsvikarer innen renhold for renholdstjenesten. Søknadsfristen er fortløpende.

Tilgang på norske og utenlandske aviser på nett?

PressReader er en digital tjeneste som gir deg tilgang til norske og utenlandske aviser og tidsskrifter. Tjenesten inneholder komplette digitale utgaver av mer enn 7000 publikasjoner fra mer enn 150 land, på mer enn 60 språk.

Vi søker tilkallingsvikarer til skolene

Audnedal kommune søker tilkallingsvikarer og fagarbeidere/assistenter til Byremo Ungdomsskole, Konsmo Barneskole og Byremo barneskole

Pårørendeskolen

Høsten 2019 inviterer vi til en kurssamling over 4 kvelder på Kvås barneskole.

Nyåpning av Audnedal stasjon

Fredag 30.juni var det åpningsfest på "nye" Audnedal stasjon. Her kan dere se livesendingen vi sendte på facebook + talene etter kakespisingen som dere gikk glipp av under livesendingen. I tillegg har Bane Nor laget en film med stillbilder fra prosessen.

Kulturminneplan for AK - 2019-2024

Kulturminneplanen ble vedtatt i kommunestyret forrige uke, og kan leses i sin helhet her.

Vannføring

Nettstedet Sildre er en oversikt over hydrologiske målestasjoner og måledata i Norge. Siden er utviklet av seksjonen for hydrologisk informatikk (HI), ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Lenke til Sildre.no

Vær- flom- og skredvarsler

All relevant informasjon om flom- og skredvarsling finnes på nettsiden www.varsom.no. En tjeneste levert av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), i samarbeid med Meteorologisk institutt (NMI), Statens vegvesen og Bane NOR (tidligere Jernbaneverket). Her finner du blant annet til enhver tid oppdaterte varsler, og betydningen av ulike varslingsnivåer.

Lenke til varsom.no

Lenke til Meteorologisk institutt

Viktige kontaktpunkt for strøm, telefon og kommunikasjon

Oversikt strømutfall

Via lenken til Agder Energi under kan du oppdatere deg på planlagte og hendelsesbaserte strømutfall og driftsforstyrrelser, og til enhver tid antall berørte abonnenter.

Vær oppmerksom på at stedsnavn som oppgis for områder med strømutfall er knyttet til det berørte distribusjonsnettet og ikke berørte adresser. Eksempelvis kan det stå Åseral på strømbrudd som berører folk i Eiken, fordi dette er kunder som forsynes fra trafostasjonen Skjerka i Åseral. Så det er med andre ord markeringen i kartet som gjelder.

Lenke til Agder Energi strømutfall

Oversikt basestasjoner og sendere

På nettstedet Finnsenderen.no kan du lokalisere basestasjoner for mobiltelefoni, radio- / TV-sendere og annet trådløst kommunikasjonsutstyr. Her er også en strålingskalkulator som angir eksponering på valgte posisjoner.

Merk at du må zoome inn til et visst nivå på kartet for å se basestasjonene. I avsnittet "Om Finnsenderen.no" kan du lese mer om bruken av nettstedet.

Lenke til Finnsenderen.no

Om Finnsenderen.no

 • Finnsenderen.no drives av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) i samarbeid med norske mobil- og kringkastingsoperatører. Den viser en oversikt over plassering av alle senderpunkter for kringkasting og offentlig mobiltelefoni som er satt i drift.
 • Tjenesten oppdateres kvartalsvis, den er veiledende og baserer seg på innsendte data fra aktørene. Nkom tar ikke ansvar for eventuelle følger av unøyaktigheter.
 • Finnsenderen.no viser ikke dekning for mobil- eller kringkastingsnettene. Informasjon om dekning finner du på mobil- og kringkastingsoperatørenes nettsteder. Se under menypunktet dekningsutfall mobiltelefoni.
 • I nødsituasjoner kan du ringe nødnummeret 112 selv om det ikke er dekning i mobilnettet ditt, så lenge du er i dekningsområdet til et annet mobilnett. Det kan hende at du må ta ut SIM-kortet før du ringer 112.
 • Du kan lese mer om funksjonaliteten til nettstedet Finnsenderen.no under menypunktet veiledning, som du finner lengst til høyre øverst på siden Finnsenderen.no. I samme menylinje velger du type sender som ønskes lokalisert. For å finne basestasjoner til telefoni, velges menypunktet mobil lengst til venstre. Basestasjonene vises som blå punkter på kartet. Merk at du må zoome inn til et visst nivå for å se punktene. Tallet i midten av det blå geopunktet viser antall operatører som har basestasjon på stedet.

Dekningsutfall mobiltelefoni

Via lenken under finner du Telias oversikt over dekningsutfall i sanntid.

Lenke til Telia dekningsutfall

Telenor har ikke tilsvarende oversikt over dekningsutfall for sine basestasjoner. For å finne lokaliseringen til basestasjoner for mobiltelefoni, se under menypunktet "Oversikt basestasjoner og sendere".

Her melder du fra om trevelt over Telenors kabelnett

Dersom du observerer trevelt over linjer eller skader på kabelnett, anmoder Telenor om at dette rapporteres inn. Det kan du gjøre via lenken under, i menypunktet «Meld inn skade på Telenors nett».

Lenke til Telenor «Meld inn skade»

Disse skadene kan meldes inn:

 • Trær over linjen / fare for Telenors linjenett
 • Funn av ukjent kabel / kabelpåvisning under graving der kart fra gravemelding benyttes
 • Observerte skader på Telenors kabler (påkjørsel / graveskade / hærverk mv)
 • Observert slakk eller stram kabel hos Telenor
 • Jeg / vi har skadet Telenors kabel / utstyr
 • Anmodning om å fjerne infrastruktur som er til fare for liv og helse

Bildedokumenteringsprosjekt - Kulturminner

Audnedal kommune har satt i gang et bildedokumenteringsprosjekt. I forbindelse med kulturminneplanen som skal opp i kommunestyret 20.juni, ønsker vi og samle inn bilder fra så mange som mulig av disse stedene i lista under.
Vi ber om hjelp fra lokale fotografer som kanskje sitter på, eller kunne tenke seg og ta en tur for å ta flotte bilder av disse kulturperlene.

Godkjente valglister til gjennomsyn

Kommunestyrevalget 2019 - Offisielle valglister - Lyngdal kommune

Mva kompensasjon

Frivillige lag og organisasjoneer kan nå søke om momskompensasjon

Hjertestartere i Audnedal kommune

Oversikten er hentet fra www.113.no og vi er oppdatert pr 21.mai 2019 her på denne siden. 

 
Lokasjon  Adresse Åpent Spesielle merknader 
       
Nær Audnedal bo- og dagsenter, Konsmo Konsmogarden 16, 4525 Konsmo     Konsmogarden 14-16 har en overgang hvor veien går gjennom bygget. Dette er tuben og inn til høyre midt i tuben henger hjertestarteren på veggen - rett før inngangen til Audnedal bo- og dagsenter. 
Audnedal helsesenter Kvåsheiveien 1,
4525 Konsmo
hverdager
0800 - 1600
 Den henger inne på helsesenteret som er i sentrum av Konsmo. Hjertestarteren henger i ganga mellom helsestasjonen og legekontoret

Konsmo Flerbrukshall

Audnedalsveien 2725, 4525 Konsmo trenger nøkkel utenom treningstider  Hjertestarteren er plassert i yttergangen i Konsmo Flerbrukshall. Tilhører Konsmo Idrettslag.
Helle stadion, kioskanlegg i Zion menighetsbygg. Stadionveien 55, 4525 Konsmo trenger nøkkel utenom treningstider  Den står i kiosken på høyre side av bygningen. Tilhører Konsmo idrettslag. 
Konsmo fabrikker A/S Breilidmoen 15, 4525 Konsmo

hverdager
0700 - 1500

 Står i 2.etasje i bedriftens resepsjon. 
 Audnedal bo-og omsorgssenter Audnedalsveien 4399,
4529 Byremo 
alltid åpent  I ganga inne på omsorgssenteret 
 Byremo kulturbygg AS - Byremohallen Monan 1, 4529 Byremo 0800 - 2100  Står i vestibylen der man kommer inn. Dagtid og ved arrangement i hallen.

Kjenner du til flere hjertestartere i kommunen som ikke er listet opp her er det supert om du sender en mail til  
Det kan være med på å redde liv.

Er du ansvarlig for en hjertestarter må du registerer den hos hjertestarterregisteret.

 

Friluftsskolen

Velkommen til aktive dager i naturen!

Friluftsskolen er et ferietilbud i nærmiljøet for barn og ungdom, 10–13-år. Frivillig overnatting siste kvelden.

Fortsatt topp 10 i Norge

Audnedal er på 6. plass i den foreløpige utgaven av kommunebarometeret.

Skatteoppkreveren i Lyngdal og Audnedal

Prosessen med samordning av skatteoppkreverfunksjonen for Audnedal og Lyngdal er nå ferdig.

Skatteoppkreveren heter nå «Skatteoppkreveren i Lyngdal og Audnedal». ( frem til 01.01.20)

Tilgang til PressReader i bibliotekene

Les aviser og tidsskrifter gratis på telefonen, nettbrett eller PC.

Valg 2019

Informasjon

Audnedal og Lyngdal slås sammen til en kommune fra 1.1. 2020. Men valget i 2019 gjennomføres som om Audnedal og Lyngdal allerede er én kommune – heretter kalt Lyngdal kommune. Det er nasjonale forskrifter som regulerer dette.

Skatteoppkreveren i Audnedal flyttes fra Kvinesdal til Lyngdal!

Som et ledd i den forestående kommunesammenslåingen så er det inngått avtale om en samordning av skatteoppkreverfunksjon mellom Audnedal og Lyngdal kommune fra 1. januar 2019.

Skatteoppkreverfunksjonen flyttes dermed fra Kvinesdal til Lyngdal, og innbyggerne i Audnedal må nå kontakte skatteoppkreveren i Lyngdal ved henvendelser.

Bestill legetime på nett

Audnedal legekontor - nå kan legetimen bestilles på nettet

Rentefrie investeringslån til landbruk og andre næringsvirksomheter

Kommunestyret vedtok i sitt møte 13. desember 2018 å innføre en ordning med rentefrie investeringslån til landbruk og andre næringsvirksomheter med søknadsfrist i 2019. Det er avsatt 12 millioner til formålet som skal lånes ut fra kommunens Kraftfond.

Betalingssatsene og gebyrene for 2019

Betalingssatsene og gebyrene for 2019 er fastsatt av kommunestyret i møtet 13.012.2018. Her kan du se en oversikt over disse. Du finner dem også på via linken på framsida

Vedtatt budsjett 2019

Kommunestyret har vedtatt budsjettet for 2019. Her kan du se behandling og vedtak i saken samt rådmannens budsjettdokument oppdatert med vedtaket til kommunestyret.

 

Nye veinavn i Nye Lyngdal

Følgende veier får nytt navn etter vedtaket i Tjenesteutvalget den 22.11.2018


Moneveien endres til Monebakken

Lølandsveien endres til Lølandslonveien

Neseveien endres til Neset

Stadionveien endres til Idrettsveien

Lunden endres til Lunden Sveindal

Kjørkeveien endres til Kjørkeheiveien

Personvernombud

Personvernombudet skal jobbe for at personvernet ivaretas på en god måte, både for ansatte og innbyggere.

Personvernombud i Audnedal kommune er Birger Abrahamsen.

Han kan kontaktes på telefon 932 56 783

eller på epost  

 

Digihjelp-midler til Audnedal

Gode nyheter for biblioteket i Audnedal og kommunens innbyggere som har behov for veiledning innen digital kompetanse.

Meld deg på Gratis Foreldrekurs

Har du barn og ønsker verktøy i rollen din som forelder?

Vi starter i Januar opp med kurs i Trygghetssirkelen(COS-Circle of security).

Informasjon om pakkeforløp for psykisk helse og rus

 

Hva er pakkeforløp?

Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gi deg som pasient eller pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødig ventetid. Du skal få mer innflytelse på behandlingen, og den skal evalueres systematisk underveis. Pakkeforløpene innføres trinnvis fra 1. januar 2019.

Første storkontrakt for nye Lyngdal signert

 

Aspit AS har signert en historisk avtale med nye Lyngdal kommune om IKT-drift.

Opptak fra møtet i Fellesnemda 22.11.2018

Her ser du opptaket fra møtet i fellesnemnd nye Lyngdal torsdag 22. november.

Rådmannens budsjettforslag

Her følger rådmannens forslag til Handlingsplan 2019-2022 og budsjett 2019. Disse ble presentert i kommunestyremøtet torsdag 08.11.2018.
Vedlagt er også presentasjonen som ble vist.

Søknad om reisestøtte for studenter

Bakgrunn for ordningen
Det er ønskelig for Audnedal kommune å beholde de unge bosatt i kommunen så lenge de studerer. Det gir dem stemmerett ved lokalvalg. Dette er viktig slik at de under studietiden er med å påvirke utviklingen av kommunen de forhåpentligvis vil flytte hjem til etter endte studier. Det skaffer også kommunen inntekter som gjør at vi kan utvikle kommunen videre til beste for våre innbyggere.

Slik skjuler du deg for annonsører

Stadig flere nettsteder deler informasjon om deg med store, internasjonale selskaper når du surfer på nettet. Dette kan du gjøre for å gjemme deg.

Personvernerklæringen

Personvernerklæringen til kommunen skal gi innbyggere og andre brukere av kommunens tjenester informasjon om hvordan kommunen behandler person- og helseopplysninger som kommuner innhenter, og hvilke rettigheter de registrerte har.

Ny fastlege i Audnedal kommune

Tor Jakob Rørvik er ansatt som ny fastlege i Audnedal kommune. Han starter 29.11.18 og han vil da overta alle pasientene på lista til Trine Nordstrøm. Trine Nordstrøm sin siste dag i Audnedal kommune er 29.11.18.

Samlet seg om nytt kommunevåpen

Fellesnemnda for nye Lyngdal samlet seg torsdag om forslag til nytt kommunevåpen for den nye kommunen.

SÅNN BLIR NYE LYNGDAL KOMMUNE

Forslaget til administrativ organisering i nye Lyngdal kommune er nå klart. Her kan du se kartet.

GLEDER I TRAVLE HVERDAGER

Audnedal, Hægebostad, Marnardal og Åseral samarbeider om å arrangere LEVEL:START et kurs for småbarnsforeldre.

Kontakt Irlin Frigstad i Audnedal for mer informasjon og se infobrosjyren under.

 

 

PERSONVERN OG INFORMASJONSKAPSLER

Når du bruker nettsidene våre legger nettleseren din igjen elektroniske spor og informasjon. Informasjonen benyttes til å bedre innholdet på nettsidene, og de kommunale tjenestene.Personvernerklæringen forteller hva som samles inn, og hvordan vi bruker informasjonen.

Ny informasjonsbrosjyre på vei

En ny informasjonsbrosjyre om nye Lyngdal kommune distribueres i uken før påske til alle husstander i Audnedal og Lyngdal. Pass på så du ikke kaster den!

Den inneholder blant annet:

- Bli kjent midler

- Det nye kommunevåpenet

- 4 på gata

Les mer på nye Lyngdals sider

Båndtvang for hund

Marnardal og Audnedal kommuner innfører nå ekstraordinær båndtvang for hund gjeldende fra 27.02.2018. Nærmere opplysninger om forskriften går frem av de vedlagte dokumentene.

På tide med digital postkasse?

Audnedal ønsker å tilby sikker og enkel digital postgang til de som ønsker det. Derfor innfører vi nå digital post for enda flere tjenester, og fremover blir dette altså tilgjengelig for saksgangsdokumenter fra barnevernet, for flere helse- og omsorgstjenester, voksenopplæring og flyktning. Det vil si at vi sender ut brev som går til den digitale postkassen til de som har det, og som printes og sendes i post for alle andre. Dersom digitalt sendte brev ikke leses innen 2 dager, printer vi disse og sender de i post.