Fastlege Audnedal kommune (driftstilskudd /evt. fastlønnavtale)

Publisert . Sist endret . i kategorien Ledige stillinger

Ledig fastlegehjemmel ved Audnedal helsesenter fra 1.1.2019

SØKNADSSKJEMA FINNER DU HER

Audnedal kommune ligger sentralt i Vest-Agder og har ca.1780 innbyggere. Med sin beliggenhet er avstanden kort til både strand og hei, enten en bruker bil eller tog. Foruten full barnehagedekning har kommunen et godt utdanningstilbud og høy kvalitet på våre helse- sosial og omsorgstjenester. For å bli mer kjent med kommunen se www.audnedal.kommune.no.

Audnedal framover - er kommunens visjon. Vi ønsker å gjøre tilbudene til våre innbyggere enda bedre gjennom høyere kvalitet og høyere trivsel. For 2017 ble vi året til landets nest beste kommune i forhold til kommunale tjenester i «Kommunebarometeret 2017». Kan du tenke deg å være med å bidra aktivt til å levere gode tjenester er vi svært interessert i å ha deg som medarbeider i kommunen.

Fastlege Audnedal kommune (driftstilskudd /evt. fastlønnavtale)

Ledig fastlegehjemmel ved Audnedal helsesenter fra 1.1.2019.

Ved Audnedal helsesenter på Konsmo er det ledig fast avtalehjemmel med minimum åpningstid to dager pr. uke. Det overtas liste på ca. 675 pasienter med maksimal listelengde 1060. Praksisen har blitt drevet som selvstendig næringsvirksomhet sammen med annen lege, men hvor kommunen i henhold nåværende avtaler stiller gratis lokaler inkl. strøm og vaktmestertjenester til disposisjon.

Primært er tilsetting med driftstilskudd ønskelig, men også fastlønnsavtale er aktuelt.

Den som tilsettes må delta i interkommunal legevaktsordning sammen med Åseral kommune. Vedkommende må derfor ha førerkort klasse B og kunne disponere bil.

Fastlegen er tilpliktet to timer helsestasjonsarbeid for ungdom pr. uke. Det kan bli aktuelt med allmennmedisinsk legearbeid ut over dette.

Kvalifikasjoner:

Lege med norsk autorisasjon og fullført norsk turnustjeneste.
Må ha spesialistgodkjenning i allmennmedisin, være under spesialisering eller ha godkjenning som allmennpraktiserende lege etter gammel ordning, jfr. Forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten gjeldende fom 01.03.2017.

Leger som ikke fyller kvalifikasjonskravet kan evt. bli tilsatt i vikariat for inntil ett år.

For spørsmål om stillingen kan kommunalleder Tom Valand kontaktes på tlf. 996 91 880

For alle stillinger i kommunen legges det stor vekt på personlige egenskaper slik som selvstendighet, fleksibilitet og evne til samarbeid. Politiattest ikke eldre enn 3 mnd. må fremlegges ved ansettelse samt erklæring for tuberkulose-/MRSA.

Søknader sendes elektronisk på www.audnedal.kommune.no.

Søknadsfrist 7. oktober 2018