Ledige stillinger oktober 2018

Publisert . Sist endret . i kategorien Ledige stillinger

Audnedal kommune lyser stilling som leder voksenopplæringen og merkantilansvarlig ved Byremo ungdomsskole. Søknadsfrist er 21.oktober

GÅ TIL SØKNADSSKJEMA HER

Audnedal kommune ligger sentralt i Vest-Agder og har ca.1780 innbyggere. Med sin beliggenhet er avstanden kort til både strand og hei, enten en bruker bil eller tog. Foruten full barnehagedekning har kommunen et godt utdanningstilbud og høy kvalitet på våre helse- sosial og omsorgstjenester.

Audnedal framover - er kommunens visjon. Vi ønsker å gjøre tilbudene til våre innbyggere enda bedre gjennom høyere kvalitet og høyere trivsel. For 2017 ble vi året til landets nest beste kommune i forhold til kommunale tjenester i «Kommunebarometeret 2017». Kan du tenke deg å være med å bidra aktivt til å levere gode tjenester er vi svært interessert i å ha deg som medarbeider i kommunen.

 

Audnedal kommune og Lyngdal kommune er vedtatt sammenslått fra 1.1.2020. Det kan i den forbindelse bli endringer i organisasjonsstruktur, ansvar og oppgaver.

Ledige stillinger i skolen.

Audnedal kommune har ledig stillinger som leder ved læringssenteret og merkantil ansvarlig ved Byremo ungdomsskole.

 

Leder ved Audnedal læringssenter (voksenopplæringen):

Stillinga er et vikariat i 100% fram til og med september 2019, der 50% av stillinga er som leder, resten er undervisning.

Ønska kvalifikasjoner:

 • Høyskole/universitetsutdanning med pedagogikk.
 • Annen utdanning/ledererfaring/ erfaring med teamarbeid, ulike kulturer, samfunnsarbeid, arbeid med familier og mennesker.
 • Gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Skriftlig og muntlig engelsk, og gjerne andre språk i tillegg.
 • Evne til å arbeide både selvstendig og i team.
 • Personlige egenskaper blir vektlagt.

 

Merkantilansvarlig ved Byremo ungdomsskole:

Stillinga er 100%, derav 50% fast og 50% prosjekt fram til og med 01.01.2020. I prosjektstillingen må det påregnes å gjøre andre merkantile oppgaver i kommunen, men hovedarbeidsoppgavene blir knyttet til skole. Kommunen kan dele stillingen om nødvendig.

Ønska kvalifikasjoner:

 • Utdanning/erfaring fra merkantilt arbeid.
 • Gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Generelt god IKT-kompetanse
 • Evne til å arbeide både selvstendig og i team.

 

For alle stillinger i Audnedal kommune legges det ved ansettelse stor vekt på personlige egenskaper slik som engasjement, selvstendighet, fleksibilitet og evne til samarbeid.

 

Vi kan tilby:

 • Interessante og krevende stillinger med mulighet til å benytte fagkunnskap i et fagmiljø under utvikling
 • Tilrettelegging for faglig utvikling og oppdatering
 • Et aktivt og positivt arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale og god pensjonsordning

 

Aktuelle søkere blir invitert til en dialogsamtale og tar da med originale attester og vitnemål.

Ved tilsetting må det fremlegges politiattest.

SØKNADSFRIST:  21.10.2018

Spørsmål om stillingene kan gjøres til skolefaglig ansvarlig Bernt Elias Åsland 90912732 og eller Rektor Stanley Tørressen 48959919

Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtaler. Det kreves politiattest for alle stillinger hvor det skal jobbes med utviklingshemmede, barn og unge.

Søknad sendes elektronisk