Ledige stillinger februar 2018

Publisert . Sist endret . i kategorien Ledige stillinger

Audnedal kommune lyser stilling som enhetsleder ved Byremo Ungdomsskole, ledige lærervikariat på Byremo Ungdomsskole og innefor Audnedal helse. Fast stilling som helsefagarbeider ved Audnedal bo- og dagsenter, samt sommervikarer ved Audnedal omsorgssenter. Søknadsfrist er 25.februar

GÅ TIL SØKNADSSKJEMA HER

Audnedal kommune ligger sentralt i Vest-Agder og har ca.1780 innbyggere. Med sin beliggenhet er avstanden kort til både strand og hei, enten en bruker bil eller tog. Foruten full barnehagedekning har kommunen et godt utdanningstilbud og høy kvalitet på våre helse- sosial og omsorgstjenester. For å bli mer kjent med kommunen se www.audnedal.kommune.no.

Audnedal framover - er kommunens visjon. Vi ønsker å gjøre tilbudene til våre innbyggere enda bedre gjennom høyere kvalitet og høyere trivsel. For 2017 ble vi året til landets nest beste kommune i forhold til kommunale tjenester i «Kommunebarometeret 2017». Kan du tenke deg å være med å bidra aktivt til å levere gode tjenester er vi svært interessert i å ha deg som medarbeider i kommunen.

 

Ledige stillinger:

Ledig stilling som enhetsleder ved Byremo interkommunale ungdomsskole 

Det er ledig 100% fast stilling som enhetsleder ved Byremo ungdomsskole med tiltredelse 010818. Stillingen organiseres med 100% administrasjon.  

Byremo ungdomsskole er en interkommunal ungdomsskole med elever fra Hægebostad og Audnedal kommune. Skolen er lokalisert på Byremo. Audnedal kommune er vertskommune.  For tiden er det 150 elever fordelt på 8 klasser. Det er for tiden 23 ansatte ved skolen. I tillegg til enhetsleder er det 60% inspektørstilling og 40% merkantilstilling. 

Det er utarbeidet stillingsbeskrivelse for stillingen. 

Vi søker en leder med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner som sammen med personalet kan videreutvikle skolen i tråd med Kunnskapsløftets og kommunens mål 

Vi søker en leder som har følgende kvalifikasjoner: 

 • Pedagogisk utdannelse på høyskole-/universitetsnivå min 4 år 
 • God kompetanse innen organisasjon/ledelse/økonomi 

Vi ønsker en leder som i tillegg har følgende egenskaper: 

 • Har strategiske evner og visjoner for skolens pedagogiske utviklingsarbeid 
 • Har faglig tyngde og viser vilje og evne til pedagogisk og administrativ nytenkning  
 • Er tydelig, synlig, bevisst og en samlende leder  
 • Er løsnings- og resultatorientert og har mot og evne til å gjennomføre  
 • Viser tillit, motiverer og får med deg ansatte, elever og foresatte til å skape et godt og inkluderende lærings- og arbeidsmiljø  
 • Har evne til og kan samarbeide med ulike aktører i skolemiljøet (på tvers av fag og sektor) 
 • Positiv og med godt humør 

Vi kan tilby: 

 • Fast stilling fra 1.august 2018 
 • En spennende og utfordrende jobb  
 • Et utviklingsorientert fagmiljø med høy kompetanse 
 • Et konstruktivt samarbeid i enhetsledergruppa på sektor- og kommunenivå 
 • Lederopplæring (rektorskolen) 
 • Lønn etter avtale 

Gyldig politiattest iht. opplæringsloven § 10-9 må fremlegges før tiltredelse. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet. Det vil bli tatt kontakt i forkant. 

Tilsetting skjer på vilkårene som går fram av lover, regler og tariffavtaler. 

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju på rådhuset på Konsmo. 

Spørsmål om stillingen kan rettes til: Rådmann Kjell Olav Hæåk, tlf: 41696564 

Audnedal helse – ledig vikariat 

Det er ledig et vikariat på inntil 80 % stilling innen helse. Stillingen er ledig fra 7. mai 2018 og fram til ca 21. mars 2019. Stillingen er fordelt slik: 

 • 20 % kostholdsveileder 
 • 40 % ergoterapeut/hjelpemiddelkoordinator   
 • 20 % hverdagsrehabilitering (denne delen ligger inn under omsorgssenteret) 

I utgangspunktet ønsker vi at en person skal ivareta hele stillingen, men det er også mulighet å søke på deler av stillingen. 

Innholdet i stillingen er veldig variert:  

 • Kosthold vil blant annet være oppfølging av enkeltpersoner, grupper og undervisning. 
 • Ergoterapeut/hjelpemiddelkoordinator vil blant annet være søknader, oppfølging av brukere, formidling av hjelpemidler, samarbeid med andre enheter i kommunen og kontakt med Nav sentralt. Være kontaktperson for innføring av velferdsteknologi kommunen. Være samarbeidspartner i kommunens demensteam og ha ansvar for kartlegging og oppfølging.   
 • Hverdagsrehabilitering vil blant annet være oppfølging av enkeltbrukere, samarbeid med resten av mestringsteamet og samarbeid med andre enheter i kommunen.  

Andre oppgaver kan tilkomme stillingen. 

Kvalifikasjonskrav: 

 • Treårig helse og sosialfaglig høyskoleutdanning, foretrukket er ergoterapeut eller fysioterapeut.  
 • Ønskelig med relevant videreutdanning og/eller relevant praksis.  

Vi ønsker en positiv, løsningsorientert og engasjert person som behersker data. Personlig egnethet vil bli vektlagt.  

Arbeidstid er dagtid, men det må påberegnes noe ettermiddag og kveldsarbeid med tanke på møter, kurs og lignende. 

Kontaktperson er enhetsleder for helse Irlin F. Frigstad tlf. 41468345  

 

Audnedal helse – ledig vikariat innen psykisk helse 

Det er ledig 50 % vikariat innen psykisk helse fra dags dato fram til 31.12.18. Dersom vi får økt tilskudd til rusarbeid fra fylkesmannen vil stillingen bli økt med ca 40 % fra ca 01.05.18. 

Psykisk helse og rus er samlokalisert i Audnedal helsesenter med resten av hjemmebaserte tjenester. 

Innholdet i stillingen vil være samtaler, oppfølging av brukere, grupper, oppfølging av planer og forebyggende arbeid. Stillingen kan bli tillagt andre arbeidsoppgaver. 

Kvalifikasjonskrav 

 • Treårig helse og sosialfaglig høyskoleutdanning 
 • Ønskelig med relevant videreutdanning og/eller relevant praksis.  

Vi ønsker en positiv, løsningsorientert og engasjert person som behersker data. Personlig egnethet vil bli vektlagt.  

Arbeidstid er dagtid, men det må påberegnes noe ettermiddag og kveldsarbeid med tanke på møter, kurs og lignende. 

Kontaktperson er enhetsleder for helse Irlin F. Frigstad tlf. 41468345  

 

Audnedal bo og dagsenter – ledig fast stilling som helsefagarbeider 

Det er ledig 13,38 % fast stilling som helsefagarbeider med arbeid hver 3. helg. Tiltredelse fra medio april 2018.  

Audnedal bo og dagsenter består av boliger og dagsenter for mennesker med ulike funksjonshemninger. Det er ca. 12 årsverk ved enheten. 

Kvalifikasjoner: 

Helsefagarbeider.  

Vernepleierstudent og evt. sykepleierstudent 

Dersom det ikke er kvalifiserte søkere, kan ufaglærte bli midlertidig tilsett. 

Ved ansettelse i alle stillinger legges det stor vekt på personlige egenskaper slik som engasjement, selvstendighet, fleksibilitet og evne til samarbeid. 

For ytterligere opplysninger om stillingen kan Marita Steen kontaktes på 

tlf. 481 75 893 

 

Audnedal omsorgssenter – vikarer/ sommervikarer 

Det er behov for vikarer for: 

 • Sykepleiere sommerferien 2018 og for tilkalling 
 • Helsefagarbeidere for tilkalling 

For ytterligere opplysninger om stillingen kan enhetsleder Arnhild H. Urevatn kontaktes på tlf. 952 21 507. 

For alle stillinger i Audnedal kommune legges det ved ansettelse stor vekt på personlige egenskaper slik som engasjement, selvstendighet, fleksibilitet og evne til samarbeid. 

Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtaler. Det kreves politiattest for alle stillinger hvor det ytes tjenester i henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven.  

Søknad sendes elektronisk. Søknadsskjema finner du over.

Søknadsfrist 25.februar 2018.