Ledige stillinger - september 2017

Publisert . Sist endret . i kategorien Ledige stillinger

Audnedal kommune lyser ut vikariat som pedagog og merkantil ved Byremo ungdomsskole, samt vikariat ved Byremo barneskule. Søknadsfrist er 24. september.

GÅ TIL SØKNADSKJEMA FOR LÆRERSTILLING

Audnedal kommune ligger sentralt i Vest-Agder og har ca.1770 innbyggere. Med sin beliggenhet er avstanden kort til både strand og hei, enten en bruker bil eller tog. Foruten full barnehagedekning har kommunen et godt utdanningstilbud og høy kvalitet på våre helse- sosial og omsorgstjenester. For å bli mer kjent med kommunen se www.audnedal.kommune.no.

Audnedal framover - er kommunens visjon. Vi ønsker å gjøre tilbudene til våre innbyggere enda bedre gjennom høyere kvalitet og høyere trivsel. For 2017 ble vi året til landets nest beste kommune i forhold til kommunale tjenester i «Kommunebarometeret 2017». Kan du tenke deg å være med å bidra aktivt til å levere gode tjenester er vi svært interessert i å ha deg som medarbeider i kommunen.

 

Ledige stillinger:

 

Byremo ungdomsskole:

Byremo ungdomsskole er lokalisert på Byremo og er en interkommunal ungdomsskole for Audnedal og Hægebostad kommuner. Det er ca 20 lærere som arbeider her og vi har rundt 150 elever. Vi har en stor og flott læreravdeling, og ungdomsskolen er under rehabilitering.

Stilling 1: Vikariat som pedagog i inntil 100% stilling fra 9.10.2017 til 31.12.2017, med mulig forlengelse

Stilling 2: Vikariat som merkantil medarbeider i 40 % med tiltredelse snarest og til 31.12.2017, med mulig forlengelse.

Stilling 1:       Ulike fag på ulike trinn 8. til 10. klasse. Fag det er behov for er matematikk, K/H, spes.ped. 

Stilling 2:       Merkantil. Fordel med erfaring fra kommunale eller tilsvarende systemer.

Kvalifikasjonskrav:

  • Høyskole/ universitet

Personlige egenskaper:

  • Vi søker en lærer som er målbevisst, strukturert, fleksibel og initiativrik. Du må kunne arbeide selvstendig og inneha god relasjonskompetanse. Personlig egnethet vil vektlegges ved ansettelsen.

 

Vi kan tilby et godt faglig miljø med dyktige medarbeidere

For ytterligere opplysninger om stillingen kan enhetsleder Trond Refsnes kontaktes på tlf.: 932 31 539.

Byremo barneskule1.- 7. trinn

Byremo barneskule er en 1-7 skole med 80 flotte elever. Skolen ligger på Byremo. Vi representerer både tradisjon og nytenking og ligger midt i smørøyet når det gjelder Indre Agder.  Vi har gode klasserom, alle med elektroniske tavler. 

Vi er en utviklingsorientert skole som satser på kvalitet både faglig og sosialt. De som jobber på Byremo barneskule blir en del av et godt faglig og nytenkende miljø med entusiastiske lærere som jobber for alle elevers beste. 

Stilling 1: Vikariat 25% stilling fra 1.10.2017 til 31.06.2018

Stilling 2: Vikaiat i inntil 80 % fra 1.12.2017 til 31.06.18, med mulig forlengelse. Kan få kontaktlæreransvar

Stilling 1:      Ulike fag primært på småtrinn, men kan også være aktuelt opp til 7. trinn og noe økt stillingsprosent. Fag som kan være aktuelle er musikk, samfunnsfag, mat og helse, norsk, matematikk og kroppsøving. 

Stilling 2:       kontaktlærer for 7. klasse. Fagønske er blant annet norsk, matematikk, mat og helse, KRLE.

Kvalifikasjonskrav:

  • Høyskole/ universitet
  • Gjerne gode IKT-kunnskapet

Personlige egenskaper:

  • Du har ambisjoner på vegne av hver enkelt elev.
  • Du kommuniserer godt og evner å etablere gode relasjoner.
  • Du har gode samarbeidsevner.
  • Du er fleksibel og har stor arbeidskapasitet.
  • Du ønsker å bidra til å utvikle en moderne skole.

For ytterligere opplysninger om stillingen kan enhetsleder Jan Fredrik Kirkedom kontaktes på tlf.: 410 28 899

For alle stillinger i Audnedal kommune legges det ved ansettelse stor vekt på personlige egenskaper slik som engasjement, selvstendighet, fleksibilitet og evne til samarbeid.

Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtaler. Det kreves politiattest for alle stillinger hvor det skal jobbes med utviklingshemmede, barn og unge.

Søknad sendes elektronisk. Søknadsskjema finner du på www.audnedal.kommune.no.

 

Søknadsfrist 24.september 2017.