Audnedal framover
Dersom denne siden er tom betyr det at det for tiden ikke er lyst ut ledige stillinger i Audnedal kommune.

Ledige stillinger i skole og barnehage

Publisert . Sist endret . i kategorien Ledige stillinger

Søknadsskjema for lærere

Søknadsskjema øvrige stillinger stillinger

 

Skole- og barnehageåret 2019/20 i Audnedal kommune 

Audnedal kommune arbeider aktivt med utviklingsarbeid både i skoler og barnehager. Det kan bli ledige stillinger for skole- og barnehageåret 2019-20 og vi vil på denne måten prøve å rekruttere flere dyktige, engasjerte og utviklingsorienterte medarbeidere.

1. Undervisningsstillinger i grunnskolene og voksenopplæringen.  

Avhengig av oppsigelser og permisjoner kan det bli ledig vikariat/faste stillinger for lærere og fagarbeidere/assistenter i grunnskolene og voksenopplæringen. For alle stillinger gjelder tilsetting fra 1. august 2019. Søkere oppfordres til å oppgi om de ønsker barnetrinn, ungdomstrinn, eventuelt kombinasjoner, samt minimumsgrense for eventuell deltidsstilling. 

2. Barnehagene Byremo og Konsmo.  

Avhengig av oppsigelser og permisjoner kan det bli ledige vikariat/faste stillinger som pedagogiske ledere og fagarbeidere.  

Krav og ønsker til utdanning 

  • Godkjent pedagogisk utdanning for grunnskole 
  • Godkjent barnehagelærerutdanning 
  • Fagarbeiderutdanning 

Menn oppfordres til å søke for å styrke balansen mellom kjønnene. Lønns- og arbeidsvilkår i tråd med gjeldende hovedtariffavtale for undervisningspersonell/kommunalt ansatte.  

Ved tilbud om ansettelse vil det kreves framlagt tilfredsstillende politiattest, jf. opplæringsloven § 10-9 og barnehageloven § 19. 

Nærmere opplysninger om stillinger kan fås ved henvendelse til de enkelte skoler og barnehager. 

NB: Søkere til stillinger i Audnedal kommune må søke elektronisk.  

Vitnemål og attester tas kun med ved innkalling til intervju.   

Søkere kan bli offentliggjort på offentlig søkerliste.  

Søknadsfrist: 24. februar 2019 

 

Søknadsskjema for lærere

Søknadsskjema øvrige stillinger stillinger