Audnedal Framover

Oppreisningsordningen

Publisert . Sist endret . i kategorien Kunngjøringer

Oppreisningsordning for personer plassert i fylkeskommunale barnevernsinstitusjoner i Agder

 Oppreisningsordningen er ment som en uforbeholden unnskyldning og en symbolsk økonomisk kompensasjon til de som har vært utsatt for omsorgssvikt og/eller overgrep mens de var plassert i fylkeskommunale institusjoner i Aust-Agder eller Vest-Agder. I henhold til vedtektene for oppreisningsordningen kan det gis oppreisning fra 200.000 kroner til 725.000. Oppreisningsordningen tar ikke sikte på å utmåle erstatning for økonomisk tap.

Søknadsskjema kan lastes ned på www.vaf.no. Søknadsfrist 29.2.2012. Etter dette faller ordningen bort.

Brosjyre er lagt ut på Servicekontoret i Rådhuset på Konsmo.