Audnedal Framover

Siste frist for BKA-midler

Publisert . Sist endret . i kategorien Kunngjøringer

19. januar er siste frist for å søke midler BKA-midler.

Vi vil at flest mulig i Vest-Agder skal søke på midlene, som går til å styrke basiskompetansen i arbeidslivet.
Derfor håper vi dere kan vurdere å lage en liten sak om dette på deres nettsider.

Vox lyser ut til sammen 83 millioner kroner til kurs på arbeidsplassen. Midlene skal gå til opplæring i grunnleggende lesing, skriving, regning og data.

Bedrifter, offentlige virksomheter, kurstilbydere, næringsforeninger og organisasjonene i arbeidslivet kan søke på midlene.
Se vår søkeside her: http://www.vox.no/bka


Hvis du ønsker mer informasjon, ta kontakt med BKA-kontakt i ditt fylk
e <http://www.vox.no/no/Tilskudd/Program-for-basiskompetanse-i-arbeidslivet--BKA/Kontaktinformasjon/> eller saksbehandlere i Vox <http://www.vox.no/no/Tilskudd/Program-for-basiskompetanse-i-arbeidslivet--BKA/Kontaktinformasjon/#Vox-kontakter%20BKA>.


Oppreisningsordningen

Publisert . Sist endret . i kategorien Kunngjøringer

Oppreisningsordning for personer plassert i fylkeskommunale barnevernsinstitusjoner i Agder

 Oppreisningsordningen er ment som en uforbeholden unnskyldning og en symbolsk økonomisk kompensasjon til de som har vært utsatt for omsorgssvikt og/eller overgrep mens de var plassert i fylkeskommunale institusjoner i Aust-Agder eller Vest-Agder. I henhold til vedtektene for oppreisningsordningen kan det gis oppreisning fra 200.000 kroner til 725.000. Oppreisningsordningen tar ikke sikte på å utmåle erstatning for økonomisk tap.

Søknadsskjema kan lastes ned på www.vaf.no. Søknadsfrist 29.2.2012. Etter dette faller ordningen bort.

Brosjyre er lagt ut på Servicekontoret i Rådhuset på Konsmo.