Audnedal Framover

Mårhund observert i Audnedal

Publisert . Sist endret . i kategorien Kunngjøringer

maarhund artikkelOm kvelden 24. september møtte en gårdbruker på Høyland mellom Audnedal og Marnardal et dyr på låven som etter beskrivelse kan være en mårhund. Mårhund er en svartelistet art som det er stor frykt for at kan etablere seg i Norge. Folk som ser dyr de mistenker kan være mårhund bes melde fra umiddelbart!

Les mer hos fylkesmannen i Vest-Agder

Nytt trådløst gjestenett

Publisert . Sist endret . i kategorien Kunngjøringer

 

audnedal-topplogo 2012Det er gjort endringer på det trådløse gjestenettet i kommunen. Fra å være helt åpent for alle og en hver med begrenset hastighet, har vi nå gått over til en løsning med kode og ubegrenset hastighet.

Denne koden vil endres den første arbeidsdagen i måneden og kan fås på servicekontoret. I første omgang er det ingen begrensning på hvem denne kan deles ut til siden den uansett vil endres med jevne mellomrom.