Audnedal Framover

Orientering om adresser i Audnedal kommune

Publisert . Sist endret . i kategorien Kunngjøringer

Tildeling av vegadresser i Audnedal kommune

Kommunestyret har vedtatt at det skal tildeles offisielle vegadresser. Arbeidet er nå startet og har som målsetting å ha et ensartet adressesystem i kommunen, bygd på vegadresser, innen 1. januar 2015.  Dette vil si at matrikkeladresser (gnr./bnr. + evt. /fnr./snr.) vil utgå som offisiell adresse. Det er mange og store fordeler med presise adresser, både ved utrykking, distribusjon og annen offentlig og privat tjenesteyting.

Informasjonsmøte

Publisert . Sist endret . i kategorien Kunngjøringer

audnedal logoINFORMASJONSMØTE

Audnedal kommune ønsker velkommen til informasjonsmøte:

·       Sted:         Flerbrukshallen på Helle

·       Tid:           Tirsdag 20. november kl. 19.30 – 22.00

Mårhund observert i Audnedal

Publisert . Sist endret . i kategorien Kunngjøringer

maarhund artikkelOm kvelden 24. september møtte en gårdbruker på Høyland mellom Audnedal og Marnardal et dyr på låven som etter beskrivelse kan være en mårhund. Mårhund er en svartelistet art som det er stor frykt for at kan etablere seg i Norge. Folk som ser dyr de mistenker kan være mårhund bes melde fra umiddelbart!

Les mer hos fylkesmannen i Vest-Agder