Audnedal Framover

Utredning omstrukturering HSO

Publisert . Sist endret . i kategorien Kunngjøringer

Rett før ferien 2012 ble det vedtatt i Administrasjonsutvalget å nedsette en gruppe for å jobbe med alternative løsninger for omstrukturering av tjenestetilbudet innen Helse-, sosial- og omsorgssektoren i kommunen. Gruppen startet sitt arbeid etter ferien og hadde sitt første møte den 24.august 2012. Innen den 15. oktober skulle arbeidsgruppen legge frem en foreløpig rapport til rådmannen.

Boliger ønskes leid

Publisert . Sist endret . i kategorien Kunngjøringer

Audnedal kommune vedtok i kommunestyret den 8. november å motta 10 flyktninger fra 1.mai 2013. Kommunen har stilt som krav at det skal være familier eller enslige med barn, hvor en i tillegg skal ta imot ekstra flyktninger i forhold til familiegjenforening.

Orientering om adresser i Audnedal kommune

Publisert . Sist endret . i kategorien Kunngjøringer

Tildeling av vegadresser i Audnedal kommune

Kommunestyret har vedtatt at det skal tildeles offisielle vegadresser. Arbeidet er nå startet og har som målsetting å ha et ensartet adressesystem i kommunen, bygd på vegadresser, innen 1. januar 2015.  Dette vil si at matrikkeladresser (gnr./bnr. + evt. /fnr./snr.) vil utgå som offisiell adresse. Det er mange og store fordeler med presise adresser, både ved utrykking, distribusjon og annen offentlig og privat tjenesteyting.

Informasjonsmøte

Publisert . Sist endret . i kategorien Kunngjøringer

audnedal logoINFORMASJONSMØTE

Audnedal kommune ønsker velkommen til informasjonsmøte:

·       Sted:         Flerbrukshallen på Helle

·       Tid:           Tirsdag 20. november kl. 19.30 – 22.00