Audnedal Framover

Sveindal industriområde - Vedtatt detaljreguleringsplan

Publisert . Sist endret . i kategorien Kunngjøringer

Melding om vedtatt detaljreguleringsplan for Sveindal industriområde

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtok Audnedal kommunestyre i møte den 25.02.2014, sak 7/14, detaljreguleringsplan for Sveindal industriområde. Planområdet omfatter område regulert til industri, veg, annet vegareal og grønnstruktur.

Boliger ønskes leid

Publisert . Sist endret . i kategorien Kunngjøringer

navAudnedal kommune vedtok i kommunestyret den 8. november 2012 å motta 10 flyktninger fra 1. mai 2013

Kommunen har stilt som krav at det skal være familier eller enslige med barn, hvor en i tillegg skal ta imot ekstra flyktninger i forhold til familiegjenforening.

Audnedal kommune har i den forbindelse behov for egnede sentrumsnære boliger/leiligheter både på Byremo og Konsmo.