Står du i manntallet?

Publisert . Sist endret . i kategorien Kunngjøringer

Valg 2011

Dersom du ikke står i manntallet, kan du ikke stemme ved kommunestyret- og fylkestingsvalget søndag 11. september eller mandag 12. september 2011. Du kan undersøke om du står i manntallet i Audnedal kommune. Manntallslistene er lagt ut på rådhuset på Konsmo og i Sparebanken Sørs lokaler på Byremo fom 20. juli 2011 tom 12. september. Du kan også ringe kommunens telefon 38 28 20 00, for å sjekke om du står i manntallet.

Dersom du har flyttet fra en kommune til en annen, og melding om flytting ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30. juni 2011, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra.

Dersom navnet ditt ikke står i manntallslistene som er lagt ut, eller du oppdager feil i listene, kan du klage til valgstyret.

Adressen til valgstyret er:

Audnedal Valgstyre, rådhuset, 4525 Konsmo.