Oppdatering E39

Publisert . Sist endret . i kategorien Kunngjøringer

Gladnyhet fra Statens Vegvesen!

Her kommer en ny statusrapport fra arbeidene (torsdag kveld)


Entreprenøren er nå ferdig med å fylle stein på den nye vegen. Nå pågår arbeidene med å ta på kult og grusbærelaget.
Enda gjenstår det en del arbeiderer ut over natta, blant annet asfalt, oppmerking, montering av tung sikring (betongblokker) langs vegen.
Tilpassing av omkjøringsvegen til eksisterende veg, vil også kreve en del arbeid i begge ender av parsellen. Disse justeringene vil stort sett bli gjort med asfalt.

Glad nyheten nå i kveld, er at vi planlegger at trafikken kan settes på omkjøringsvegen i morgen formiddag.

Når det gjelder omkjøringsvegen har trafikken også i dag fungert rimelig knirkefritt fram til i kveld. Men nå i kveld har det dessverre oppstått problemer flere steder på omkjøringsvegen. Vi håper disse blir løst opp i snarest mulig.