Ekstra skoleskyss

Publisert . Sist endret . i kategorien Kunngjøringer

I forbindelse med at E39 er stengt mellom Lyngdal og Vigeland, har Statens vegvesen bestemt omkjøring via FV 460 og FV 461 i Audnedal. Dette medfører stor trafikk i dagene framover langs FV 460 og FV 461 (Konsmo-Kvås) i kommunen. Innbyggerne bes være oppmerksomme på dette og utvise ekstra forsiktighet ved ferdsel langs veiene. Audnedal kommune har også bestemt å sette opp ekstra skoleskyss (gjelder elever som i dag ikke har daglig skoleskyss) på følgende strekninger så lenge E39 er stengt:

Til Byremo barneskole og Byremo ungdomsskole: Strekningen Øvre Øydna-Byremo langs FV 460, Nord for Byremo langs FV 460.

Til Konsmo skole: Fra Lyngbakken og sørover langs FV 460, Nord for Øvre Helle langs FV 460
Foreldrene til elevene det gjelder blir informert av rektor ved skolene om at ordningen trer i kraft fra i morgen tidlig 11.10.17.