Varsel

Publisert . Sist endret . i kategorien Kunngjøringer

Det varsles om store nedbørsmengder.

Oppdatert melding om flom. NVE har i dag kl. 11.22 oppdatert flomvarsel til det høyeste nivå 4. Vi minner igjen om at innbyggerne må ta nødvendige forhåndsregler. Ifølge NVE er det og fare for at vannføringen kan føre til jordskred i skråninger. Flom kan også føre til redusert framkommelighet på kommunale veier. Vi følger fortløpende med på utviklingen og vil komme med oppdateringer om nødvendig.

For varsel følg med på www.yr.no og og www.varsom.no