Rullering av handlingsplan idrett/fysisk aktivitet

Publisert . Sist endret . i kategorien Kunngjøringer

Frist for innspill og søknad om spillemidler.

Handlingsplan idrett/fysisk aktivitet skal rulleres. Nåværende plan finner du her:

http://www.audnedal.kommune.no/lokaldemokrati/kommunale-planer/category/53-planarbeid

Kommunen ber om innspill til prioritert handlingsprogram. Frist for innspill er 1.november.

1.oktober åpner nytt fagsystem for spillemidler KKD. Frist for å søke spillemidler settes til 1.november.