Valgting i Audnedal

Publisert . Sist endret . i kategorien Kunngjøringer

Kunngjøring om valgtingets åpningstider.

I Audnedal kommune avholdes todagers valg - Stortings- og samtingsvalg 2017.

Søndag 10.september 2017 kl. 14.00-18.00 

Mandag 11.september 2017 kl. 12.00-19.00 

På valgtinget er det anledning til å avgi stemmer i lokaler på Omsorgssenteret på Byremo og i kommunestyresalen på Konsmo.

Husk valgkort og legitimasjon.

Audnedal kommune har tradisjon for god valgoppslutning og vi oppfordrer alle innbyggere til benytte seg av stemmeretten sin.