Ambulerende stemmegivning

Publisert . Sist endret . i kategorien Kunngjøringer

Frist for å søke om å stemme hjemmefra, er 6.september.

Jf. Valglovens § 8-3 (6) kan velgere som oppholder seg innenriks, unntatt på Svalbard og Jan Mayen, og som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme etter annet ledd, søke valgstyret om å avgi forhåndsstemme der de oppholder seg.

Valgstyret kunngjør:

Søknadsfrist for ambulerende stemmegivning settes til onsdag 6.september 2017, kl. 12.00.

Søknader rettes til kommunens servicekontor.