Står du i manntallet?

Publisert . Sist endret . i kategorien Kunngjøringer

Kunngjøring av tid og sted for utlegging av manntalljf. valgloven § 2-6 (2) og forskrift om valg til Sametinget § 8 (2).

Fra og med 10.juli kan du henvende deg til kommune og sjekke om du står oppført i manntallet til høstens Stortingsvalg.

Utlegging av manntallet til offentlig ettersyn skjer på servicekontoret, rådhuset på Konsmo, og på biblioteket på Byremo. 
Manntallet skal ligge ute til og med valgdagen.

Valgstyret opplyser om adgangen til og fremgangsmåten for å kreve feil rettet:

§ 2-7.Krav om retting. Innføring av stemmeberettigede bosatt i utlandet

(1) Den som mener at vedkommende selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan kreve at feilen rettes opp.
(2) Kravet skal være skriftlig og begrunnet, og sendes valgstyret i kommunen.
(3) Valgstyret skal sørge for at en stemmeberettiget som er bosatt i utlandet, og som ikke har vært folkeregisterført som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste ti årene før valgdagen, føres inn i manntallet i kommunen, dersom vedkommende søker om innføring innen kl. 17 dagen etter valgdagen.