Audnedal Framover

LOKALDEMOKRATIUNDERSØKELSE I AUDNEDAL

Publisert . Sist endret . i kategorien Kunngjøringer

Hvor godt er lokaldemokratiet i Audnedal? Audnedal vil i mai gjennomføre en lokaldemokratiundersøkelse. I undersøkelsen stilles innbyggere og folkevalgte spørsmål om lokaldemokratiet i egen kommune. Undersøkelsen gjennomføres i uke 19 i mai.

Vaksinekontoret i Mandal flytter

Publisert . Sist endret . i kategorien Kunngjøringer

Vedlagt følger ny informasjon. Vaksinekontoret i Mandal flytter fra Helsestasjonen (Familiens hus) til Lindesnesregionens medisinske senter (legevakten i Mandal) 18. april. Ny adresse er Halseveien 5, 4517 Mandal.

Barnehagenes hovedopptak

Publisert . Sist endret . i kategorien Kunngjøringer

Nå er det tid for hovedopptak i Audnedals barnehager. Søknadsfristen er 15.februar med oppstart i barnehagen august 2017.

Husk å krysse av for ny plass eller endring av eksisterende, tildelt plass. 

HUSK Å SØKE OM REDUSERT BETALING
-Ingen husstander skal betale mer enn 6% av inntekta.
-3,4 og 5 åringen får gratis kjernetid (20 timer i uka) om husholdningen har en inntekt lavere enn kr 417.00.

SØKNADSSKJEMA - NY PLASS / ENDRING AV EKSISTERENDE PLASS