Reguleringsplan Helle - Øydneskleiv

Publisert . Sist endret . i kategorien Høringer

NYTT OFFENTLIG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN HELLE - ØYDNESKLEIV

Kommunestyret i Audnedal kommune vedtok i møte den 09.11.2017 (sak 49/17) jamfør plan- og bygningslovens § 12-10 å legge ut reguleringsplan for Helle-Øydneskleiv på nytt offentlig ettersyn på grunn av endringer i planforslaget:

  • Naturområde i Nord ved jernbanen omreguleres til Næring fra formålsgrense i nord og ned til knekkpunkt i formålsgrense i syd.
  • Område B-41 omreguleres til Landbruksformål.

Merknader som er sendt inn tidligere, trenger ikke sendes på nytt.

Merknader til endringer i planforslaget sendes skriftlig til

Audnedal kommune

Konsmogarden 6

4525 Konsmo Eller på epost til

Merknader må sendes innen 15. januar 2018.

Nytt planforslag finner du på lenkene under: