Formannskapets innstilling til Handlingsplan og budsjett

Publisert . Sist endret . i kategorien Høringer

Formannskapets innstilling til kommunestyret på vedtak i Handlingsplan 2018-2021 og Budsjett 2018 er nå lagt ut til offentlig ettersyn.

Kommunestyret behandler Handlingsplanen og budsjettet i møte 14.desember. Vedlagt kan du lese formannskapets innstilling til kommunestyret som ble fattet i møte 30.11.2017. Budsjettdokumentene ligger også ute til offentlig gjennomsyn på rådhuset på Konsmo og på biblioteket på Byremo.

Vedlagt er også rådmannens budsjettdokument.