UTBYGGINGSAVTALE STORKEMOEN

Publisert . Sist endret . i kategorien Høringer

audnedal framover logo nyAudnedal Kommune vedtok i møte den 21.04.2015 (sak 17/15) å legge ut forslag til utbyggingsavtale for Storkemoen til offentlig ettersyn jamfør plan- og bygningslovens § 17 – 4 med høringsfrist 24.mai 2015.

Oppstartsmelding fv.460 Ågedalstø

Publisert . Sist endret . i kategorien Høringer

statens vegvesen 1Statens vegvesen Region Sør varsler med dette oppstart av reguelringsarbeid på fv 460 Ågedalstø - Havsåsen. Området skal detaljreguleres jrf. plan og bygningsloven § 12-3. Vi ber med dette om innspill til arbeidet.