Formannskapets innstilling til handlingsplanen

Publisert . Sist endret . i kategorien Høringer

Formannskapet vedtok 1.12.16 sin innstilling til kommunestyret for Handlingsplan 2017-2020 og Budsjett 2017. Formannskapets innstilling ligger ut til offentlig gjennomsyn i 14 dager. Dokumentene ligger også på servicekontoret på rådhuset.

UTBYGGINGSAVTALE STORKEMOEN

Publisert . Sist endret . i kategorien Høringer

audnedal framover logo nyAudnedal Kommune vedtok i møte den 21.04.2015 (sak 17/15) å legge ut forslag til utbyggingsavtale for Storkemoen til offentlig ettersyn jamfør plan- og bygningslovens § 17 – 4 med høringsfrist 24.mai 2015.

Oppstartsmelding fv.460 Ågedalstø

Publisert . Sist endret . i kategorien Høringer

statens vegvesen 1Statens vegvesen Region Sør varsler med dette oppstart av reguelringsarbeid på fv 460 Ågedalstø - Havsåsen. Området skal detaljreguleres jrf. plan og bygningsloven § 12-3. Vi ber med dette om innspill til arbeidet.