"Julegaver" til Audnedal

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuelt

Både Audnedal folkebibliotek og Konsmoparken har fått prosjektstøtte i en svært gledelig størrelsesorden.

Biblioteket har fått 40.000 fra Nasjonalbiblioteket til utstyr som skal forbedre de omreisende kulturarrangementene med nytt lyd og sceneutstyr. Tidligere har de også fått samme sum til kulturarrangement fra Fylkesbiblioteket. De skryter av samarbeidet i MÅHA som svært vellykket.

Konsmoparken har fått 230.000 av Gjensidigestiftelsen til det planlagte fitnessanlegget. Dermed får prosjektet Konsmoparken mange har stilt spørsmål ved to gode nyheter i samme uke. I gårsdagens kommunestyremøte kunne dere også se at planene fortsatt er svært reelle, og selv om det altså tar lenger tid enn håpet, så blir det snart en Konsmopark.

I kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet som ble vedtatt torsdag 10.desember kan dere dessuten lese følgende om planene:

- grunnarbeidet skal starte i desember 2015
- fiskeplass i 2016 (se pkt 7)
- toalett- og lageranlegg skal stå ferdig 2016 (se pkt 9)
- turstier i 2016 (se pkt 8)
- aktivitetsområde for barn i 2017 (se pkt 11)
- elvesti - fase 2 i 2017 (se pkt 10)
- Lagune/stupe og aktivitetsanlegg i 2017 (se pkt. 12)

Naturklatrejungel og grillplass er allerede på plass. I tillegg gjør altså de 230.000 til fitnessanlegg (se pkt 3) at også dette prosjektet får fortgang på seg.

Konsmoparken handlingsplanen

Forklaring til kart Konsmoparken:

1. Naturklatrejungel
2. Utgraving og erosjonssikring badeplass
3. Treningshjørne
4. Grillplass
5. Aktivitetsområde ungdom/voksne - sandvolleyball
6. Rekreasjonsområde
7. Fiskeplass – ligger nord for parken men har tilknytning til området gjennom elvesti 
8. Konsmoparken turstier (rød og svart stiplet linje inne i området)
9. Toalett og lager
10. Elvesti, fase 2 – ligger utenfor, men med tilknytning til parken og fiskeplass lenger nord 
11. Aktivitetsområde barn
12. Lagune, stupe- og aktivitetslek

Tags: jul