Kjære Audnedøler

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuelt

Dette er en liten hilsen fra Ordføreren på vegne av meg selv og kommunestyret som nå er ferdig med den 4 års perioden vi var valgt av dere til å ha den politiske styringen av Kommunen vår.

Først av av alt vil jeg takke dere som ga oss i kommunestyret denne tilliten. Vi er nå ca1750+ innbyggere og SSB som driver med statistikk mener vi vil være ca 2400 Audnedøler om 20 år (36% flere enn i dag) Det er nesten like mye vekst som attraktive kystbyer har. Så 2020 i 2020 er vi litt etter men ikke mye.

Vi vil takke Administrasjonen, ledere og ikke minst de ansatte for det arbeidet den enkelte av dem bidrar med, hver dag, for at vi har det så godt i denne kommunen.- Fra vugge til grav. Kommunen har bare en hovedoppgave, det er å produsere tjenester og velferd til våre innbyggere, noe jeg mener kommunen ,stort sett, leverer dere.
Men det er alltid noe som kan og må endres og tilstrebes å forbedre.
Jeg er sikker på at det nye kommunestyret dere velger vil forsette å gjøre dette arbeidet så godt de kan innenfor de økonomiske rammer som velferden skal fordeles innenfor.

Det siste vedtaket som et samlet og enstemmig kommune vedtok, som er betydning for folk flest, er et fiberprosjekt som vil gi så å si alle fast bosatte et tilbud om fibertilknytting.de husstander som ikke er omfattet av dette er det satt av en sum penger slik at de også skal kunne få et brukbart tilbud. Det legges ut mer info om dette på kommunens hjemmeside.

Mobildekkingen i Audnedal har også kommunen arbeidet med i en årrekke, mye er kommet på plass, mer kommer i de neste årene,( se hjemmeside til kommunen)

Her er noen fakta om det Audnedal kommune har oppnådd av gode resultater de siste 4 år (fra rådmannens presentasjon i kommunestyret) :

Gode resultater siste fire år;

Ligger høyt på kommunebarometeret
God score på brukerundersøkelser og medarbeiderundersøkelser
Gode resultater innen skole
Prioritert fokus på tidlig innsats (familiestøtteprosjekt, barnehagene)
Økt ressurs til helsesøster
SLT, LIST-prosjekt, kjernegrupper
Kort saksbehandlingstid på byggesaker
Ressurser til personalleder
Ny omsorgsinstitusjon og nytt helsesenter
Økt nærvær
Meget aktiv rolle i kommunereformen
- Mottak av flyktninger, voksenopplæring.

Jeg vil legge til følgende:
Byremo videregående skole går så det suser, har gode resultater, aldri hatt så mange elever, men dette må ikke tas som en selvfølge, Audnedal politikere må sammen med nabokommunene fortløpende og uten stans, sammen med BVGS, bidra til at skolen får muligheter til å videreutvikles.

Det bygges i disse dager nye avdelinger på Konsmo Barnehage,nytt bygg for voksenopplæring påbegynnes i høst, i det gamle helsehuset på Byremo skal det lages nytt tannlegesenter for fylkeskommunen, det bygges kontor til hudlege på helsehuset på Konsmo mm.
Dette skaper aktivitet og arbeidsplasser i kommunen samt tjenester til innbyggerne.

Det er også Vedtatt reguleringsplaner for Konsmo og Byremo sentrum, reguleringsplaner for Lunden; Sveindal, Helle-Øydneskleiv og Hisåsen, Byremo. er oppstartet.
Gode reguleringsplaner er svært viktige for utviklingen av kommunen fremover.

En takk til Næringslivet, både de veletablerte og nystartede er en av grunnene til at vi har forholdsvis lite arbeidsledighet i kommunen, håper dere har opplevd kommunen positiv som tilrettelegger for dere, men dette må det jobbes videre med slik at dere gode muligheter til å skape arbeidsplasser.

Det er spennende tider vi går i møte angående kommunereform, et enstemmig kommunestyre har bestemt at det skal holdes en rådgivende folkeavstemning den 15 og 16. november om dette.
Håper at våre innbyggere setter seg godt inn i dette og bruker sin stemme.

Sist men ikke minst vil kommunestyret og ordfører rette en STOR TAKK til alle de som bidrar med stor innsats og iver i lag, organisasjoner og foreninger. Dere er selve ryggraden i å skape trivsel og livsglede i kommunen vår.

Ordføreren takker med dette for denne perioden, både politikere, ansatte i kommunen og innbyggerne.

Med vennlig Hilsen

Tønnes Seland,
avtroppende ordfører