Rullering av handlingsplan

Publisert . Sist endret . i kategorien Kulturnyheter

Handlingsplan for idrett og friluftsliv ligger nå ute på høring.

 Av planen fremgår planlagte tiltak i Audnedal kommune til anlegg for idrett og friluftsliv 2019-2022. 

Tiltakene er sortert etter prioritering.

Alle innspill bes sendes til

HØRINGSFRIST ER TIRSDAG 13.NOVEMBER.