Kulturmidler 2.runde 2019

Publisert . Sist endret . i kategorien Kulturnyheter

Fordeling av kulturmidler andre runde. Søknadsfrist er 1.september.

Det kan søkes om støtte innenfor følgende kategorier:

              - Drift
              - Leke- og aktivitetsområder
              - Særlige tiltak og enkeltarrangement

              - Oppgradering, renovering og utbygging av lokale lag og foreningers lokaler
              -  Aktiviteter forbeholdt flyktninger og integreringsfremmende tiltak

Etter vedtatt reglement for utdeling av kulturmidler i Audnedal kommune – skal 40% av midlene fordeles i søknadsrunde nummer to.

Lag og foreninger kan nå søke kommunen om kulturmidler.

Merk: Dette gjelder for de som ikke har sendt inn søknad i hovedrunde! De som ikke fikk innvilget full søknadssum sist, vil automatisk bli vurdert på nytt nå.

Har man nye opplysninger eller søker på nytt grunnlag, for eksempel til særlige tiltak og enkeltarrangement, bes man bruke søknadsskjema nedenfor.

Søknadsskjema og reglement for søknad finnes her:

Søknadsskjema finner du her

 

Søknadsfristen er 1. september.

Spørsmål kan rettes til:

Ingrid Lyngmo