Audnedal - Norges best drevne kommune

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuelt

En av årsakene til at vi kommer ut på første plass er at vi har høy kompetanse blant våre ansatte. Dette er svært gledelig og et resultat vi alle sammen har god grunn til å være stolte av. Et av våre hovedmål er å være "fremst på kvalitet og trivsel". Denne undersøkelsen sier noe om at vi er på rett vei i forhold til dette hovedmålet. 

Rådmann Kjell Olav Hæåk bringer fram følgende hilsen til alle ansatte i kommunen:

"Jeg benytter anledningen til å gratulere dere alle sammen med et kjempeflott resultat og oppslag. Dette er virkelig med på å bygge et godt omdømme for vår kommune."

Kommunebarometeret er en sammenligning av landets kommuner, basert på til sammen 60 sentrale nøkkeltall. Hensikten er å gi beslutningstakere en lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan kommunen driver. Tallene er i all hovedsak hentet fra Statistisk sentralbyrås Kostra-database, endelige tall for 2010. Barometeret er utviklet av Kommunal Rapport.

Også for 2009 kom Audnedal veldig godt ut, og havnet helt i toppskiktet. Så disse tallene er ikke tilfeldige. Men nå nådde vi altså den jevnt over høyeste poengsummen. Det er lite som skiller de 20-30 beste kommunene, men likevel er det litt ekstra å komme ut som den aller best drevne kommunen i landet.

 

Les mer i nettaviser

Fædrelandsvennen

Nationen

Lindesnes

{jacomment on}