Idèmyldring om nye friluftstiltak

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuelt

hoppendegladVi er hoppende glade for midler til nye friluftstiltak i Audnedal kommune!

Har du en idé til et friluftstiltak som vi bør se litt nærmere på? Det kan være f.eks:

- tiltak i nærmiljøet ditt
- et turmål som trenger ei grillbu
- tilrettelegging av nye stier, rundløyper eller turmål
- turperler som flere bør bli kjent med
- tilrettelegging av p-plasser ved utfartssteder.....

eller noe helt annet!

Vi er idéfasen og vil ha ALLE SLAGS forslag på bordet nå i 2017. Du trenger ikke ha en fullstendig plan klar, for er ideen god utvikler vi den underveis. 

Det er nedsatt et Ad-hoc utvalg i kommunen som skal jobbe med etablering av nye friluftstiltak. Det er satt av noen midler til dette, og vi ønsker innspill fra innbyggerne i Audnedal for å bruke midlene på best mulig måte - for flest mulig.

Disse tiltakene skal ha som hovedformål å øke trivsel og bedre folkehelsen i kommunen.

Frist for innsending av forslag til nye tiltak er 15. desember 2017. 

Du kan registrere forslag ved å svare på denne Facebookposten eller sende en facebookmelding eller epost til Audnedal kommune. ( ) 

Du kan også skrive epost direkte til utvalgets to valgte medlemmer Eivind Arnt Husøy () eller Hallgeir Fiddan ()