Kjære innbygger

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuelt

Vi ønsker å informere om at vi nå i august vil bosette 9 nye innbyggere i Audnedal. Disse vil bli bosatt på Konsmo. Vi gleder oss til å ta imot de nye familiene!

Kommunestyret har vedtatt å bosette inntil 15 personer i 2017. Før sommeren, hadde vi allerede bosatt fem personer. Med bosetting av 9 nye nå i august vil det gjenstå å bosette 1 person i 2017.

Alle over 18 år vil starte på Audnedal læringssenter på Byremo innen kort tid etter ankomst til kommunen. Her vil de over 2-3 år delta på et introduksjonsprogram (norsk, samfunnskunnskap og grunnleggende ferdigheter) som skal kvalifisere dem til arbeid eller videre utdanning. Introduksjonsprogrammet er et helårlig- og fulltidstilbud. Deltakerne har, som en arbeidstaker, 25 virkedagers ferie i løpet av et kalenderår.

For mange mennesker, uansett opprinnelsesland og bakgrunn, kan det være tungt og vanskelig å bosette seg i en ny kommune. Det å bli kjent med menneskene rundt etter arbeidstid eller skoletid, er ikke alltid like lett. Men sammen kan vi gjøre noe med det. Vi håper og tror at de som nå kommer, vil bli tatt godt imot i kommunen.

Dersom du lurer på hva du kan gjøre for å hjelpe til med integreringen, anbefaler vi at du tar kontakt med en av oss i flyktningetjenesten, eller Frivilligsentralen.

Audnedal Læringssenter og Frivilligsentralen har blant annet satt i gang prosjektet «Flyktningevenn». Som «Flyktningevenn» gir du noen timer av deg selv i måneden. Vi kobler deg opp mot de som trenger en venn. For mer informasjon om dette, ta kontakt.

Vi på Audnedal Læringssenter har også fått opprettet en facebook-side. Lik oss, og følg med på hva som skjer for deltakerne våre der.

www.facebook.com/audnedallaeringssenter

Med vennlig hilsen

Camilla Kvås

&

Anja Moland Olsen

Leder ved Audnedal læringssenter

Flyktningkonsulent