Tilskuddsordning for lokale trafikksikkerhetstiltak

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuelt

For 2017 har regjeringen satt av 8 millioner kroner til lokale trafikksikkerhetstiltak, som fartsdumper på skoleveg eller i byggefelt, lys i fotgjengerfelt, trygging av treningsfelt og ulike trafikksikkerhetskampanjer.

Dette er en dobling av tilskuddsbeløpet fra i fjor.

Frivillige organisasjoner og interessegrupper kan søke. Søknadsfrist er 1. mai.

Her kan du lese mer:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/lokaltrafikksikkerhet/id2527294/

Søknaden skal som et minstekrav gi opplysninger om:

  • Mål for det lokale prosjektet, inkludert hvilke lokale utfordringer og målgrupper tiltaket er retta mot
  • Hvilket resultat søkeren forventer at prosjektet vil få
  • Framdriftsplan
  • Finansieringsplan der det går fram hva tilskuddet skal dekke, samt spesifisert bidrag fra eventuelle andre aktører
  • Tilskudds ordninga er ikke rettsbasert. Søker har ikke krav på tilskudd selv om alle vilkår er oppfylt.
  • Tilskudd skal som en hovedregel benyttes i 2017.
  • Søknader blir behandlet først etter utløp av søknadsfristen. Siste frist for å søke for 2017 er 1. mai.

Søknad sendes:

Her kan du se hvem som fikk penger i 2016

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/fire-millioner-til-lokale-trafikksikkerhetstiltak/id2522978/