Audnedal Framover
Her vil du finne de siste nyhetene fra framsida.

Varsel om stenging av fylkesveier lørdag 19.august 2017

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuelt

Med tilltatelse fra Politi og Statens Vegvesen vil arrangøren av Rally Konsmo stenge følgende veier 19.augsut 2017.

Fylkesvei 501 fra Konsmo motorbane fram til Naglestad. Videre fylkesvei 752 frem til Naglestad Bruk. Veien stenges i tidsrommet fra klokken 11:30 til 18:00

Fylkesvei 752 fra Ågedalstø frem til Rydlende. Fylkesvei 305 fra Rydlende frem til Sveinall. Veiene stenges i tidsrommet fra klokken 12:00 til 18:30.

Kommunal vei fra Aklandsjordet til Granlien syd. Veien stenges i tidsrommet klokken 12:30 til 19:00.

BYREMOMARSJEN søndag 20.august

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuelt

Etter mange års pause er det igjen klart for den tradisjonelle
BYREMOMARSJEN!

Søndag 20 august! Sett av datoen nå!

Oppstart: Mellom Kl. 10.00-12.00
Hvor: Byremo Barneskole


  • Lengde ca. 10 km (Det blir også merket en kortere løype personfor de som ikke klarer å gå så langt)
  • Det koster 30,- pr 
    • Det blir kiosksalg på Dyngan
    • Saftstasjon underveis
    • Servering av kaffe og frukt i målområdet
    • Utdeling av medaljer

HÅPER AT SÅ MANGE SOM MULIG STØTTER OPP OM DENNE GAMLE TRADISJONEN!

Arr. GIL, Barneidretten/microputtene og Audnedal Frivilligsentral

TURISTKONTORET FOR LINDESNESREGIONEN BLIR VISIT LINDESNES

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuelt

Turistkontoret for Lindesnesregionen har gjennom årenes løp utviklet seg fra å være et tradisjonelt turistkontor til å bli et destinasjonsselskap som arbeider med flere forskjellige områder som vertskap, markedsføring og destinasjonsutvikling. 

I de siste årene har vi fått tilbakemeldinger om at navnet har vært langt og vanskelig, i tillegg til at det kun forteller om en liten del av hva selskapet driver med. Vi har på de fleste av møtene vi har arrangert bedt om innspill fra næringen og i representantskapet om hva vi burde fronte selskapet og destinasjonen som. 

Vi engasjerte Erik Omland i Trik Kommunikasjon for å omdanne innspillene til en grafisk profil som vi nå har mottatt og han har sammen med administrasjonen og styret kommet frem til logoen du ser i dette nyhetsbrevet.

Vi har hatt et behov for å tydeliggjøre hva destinasjonen er og hvilke områder destinasjonen dekker. Vi har også valgt å være tydeligere på at vi er "sydligst", det er en posisjon ingen kan ta fra oss. 

Vi vil gradvis skifte logoen og bruk av navn fra Turistkontoret for Lindesnesregionen til Visit Lindesnes vi skifter også webadresse fra www.lindesnesregionen.com til www.visitlindesnes.no.Selv om vi justerer på navnet så vil vi fortsatt prioritere våre 5 spydspisser med Lindesnes fyr, Mandal, Naturopplevelser, Fiske og Vinteropplevelser.

Kjære innbygger

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuelt

Vi ønsker å informere om at vi nå i august vil bosette 9 nye innbyggere i Audnedal. Disse vil bli bosatt på Konsmo. Vi gleder oss til å ta imot de nye familiene!

Kommunen har fått egen gratis energiportal

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuelt

Mange oppfatter forvaltning av bolig som komplisert. Kommunens energiportal er et naturlig sted å starte, enten for deg som planlegger oppussing, for deg som ønsker en lavere strømregning, eller for deg som ønsker å øke komforten - og samtidig bidra til et bedre miljø.